Mød Os også her:



top
Please enter your username and password:
Forgot your password?

Rahbek, Michael Nash and Planet Illogica wish to generate attention to climate refugees

11. december 2009



Does this mail look weird, click here!
Newsletter | 11 December 2009


Climate Refugees

Rahbek, Michael Nash and Planet Illogica wish to generate attention to climate refugees


Painting donated to help bringing the consequences of global warming into focus

The award-winning filmmaker Michael Nash tells the stories, few other filmmakers would dare use filmstrip for. Monday, December 14, he presents yet another in Dagmar Movie Theatre, Copenhagen, in collaboration with the creative community Planet Illogica. Climate Refugees is a documentary depicting the consequences of the migration of the millions of people who in the years to come will lose their homes to global warming. Is the security of other nations at risk, when these migrants come to claim their right to the parts of the world, which are still liveable?

Rahbek has donated, in cooperation with The Tonny Sorensen Foundation (Los Angeles), a painting to the event. The artwork questions the general Western attitude that we have the undisputed right to resources on our small planet. It portrays the victims of global warming as passive dolls that are unable to do anything but await the next move in the immense political game they are now an involuntary part of. Their crops, livestock and homes are disappearing steadily in favor of remote gourmet experiences, tumble dryers and diesel cars. What will we do when they knock on our doors and hold us responsible? Are we ready to meet and accommodate the millions of people whose fate we are right now causing?

Rahbek combines the politicized energy of street art with a photorealistic attenuation to volume and detail. His paintings balance painterly expression with careful control, inviting dialogue about the constant tension between freedom and repression that dictates political and personal life. Influenced by a wide spectrum of world affairs – from terror to poverty to religion—Rahbek uses his paintings to honestly react to events that catch his interest. He relies on typography, animated mark making, and cultural imagery to open up a conversation with viewers.


Read more about the movie: http://www.climaterefugees.com/


About the artwork:

It’s not about ”if”. It’s about ”when”

Comfort and quality of life measured in plastic meet desperation and struggle for survival. Tons of kilowatt extravagance flow steadily towards us through the robotic vacuum cleaner, the microwave and the computer that is constantly connected. What is, furthermore, soon to reach us is the beginning stream of millions of climate refugees from the third world countries who are experiencing the direct impact of our resource-abuse in the name of convenience. People who are right now losing their homes and way of life as a direct consequence of two extra degrees on the temperature scale with accompanying floods, droughts and storms. Their crops, livestock and homes are disappearing steadily in favor of remote gourmet experiences, tumble dryers and diesel cars. What will we do when they knock on our doors and hold us responsible? When they have nowhere else to go? Are we ready to meet and accommodate the millions of people whose fate we are right now causing?

It's not about "if". It's about "when" questions the general Western attitude that we have undisputed right to resources on our small planet. Two people are depicted in the foreground of the picture as frozen figures without direction, personality or will. They are dehumanized and stripped from their right to manage their own affairs and can do nothing but await the next move in the immense political game they are now an involuntary part of. Like millions of other victims of global warming, they have become a file nobody wishes on their table. With the disappearance of their livelihood, they are forced to move to other countries. But who will welcome them? Who will take responsibility when the bill for a life in luxury is to be paid? Barbed wire separates the two from a world of wealth they will probably never know, yet a world which have caused them to loose their foothold in life – a little more day by day.





Rahbek, Michael Nash og Planet Illogica vil skabe opmærksomhed omkring klimaflygtninge

Doneret maleri skal sætte ekstra spot på konsekvenserne af den globale opvarmning

Den prisvindende filminstruktør Michael Nash fortæller historierne, få andre filmmagere tør lægge strimmel til. Mandag d. 14 december præsenterer han, i samarbejde med det kreative community Planet Illogica, endnu en i Dagmar Teatret. Climate Refugees er en dokumentar, der skildrer konsekvenserne af den folkevandring millioner mennesker i de kommende år vil foretage, når de mister deres hjem til den globale opvarmning. Er mange nationers sikkerhed i fare, når disse mennesker gør krav på deres ret til den stadig beboelige verden?

Rahbek har i samarbejde med The Tonny Sorensen Foundation (Los Angeles) doneret et maleri til begivenheden. Billedet sætter spørgsmålstegn ved det vestlige menneskes grundholdning om ubestridt ret til ressourcerne på vores lille planet. Det skildrer ofrene for den globale opvarmning som ubehjælpsome dukker, der nu kun kan afvente det næste træk i det store politiske spil, de ufrivilligt er blevet en del af. Deres afgrøder, dyrebestand og hjem forsvinder støt fjerngourmet-oplevelsens, tørretumblerens og dieselbilens favør. Hvad gør vi, når de en dag banker på vores dør og stiller os til ansvar? Er vi klar til at møde og huse de millioner mennesker, hvis skæbne vi lige nu forårsager?

Rahbek kombinerer den politiserende energi fra gadekunst med en fotorealistisk tilgang til volumen og detaljer. Hans malerier er en balance mellem kunstnerisk udtryk og streng kontrol og opfordrer dermed til debat om den konstante konflikt mellem frihed og undertrykkelse, som dikterer vores politiske og personlige liv. Under indflydelse af et bredt spektrum af globale temaer – fra terror til fattigdom til religion – bruger Rahbek sine malerier til på en ærlig måde at reagere på begivenheder, som fanger hans interesse. Han benytter sig af typografi, animerede penselstrøg og kulturelle billeder for at åbne op for en dialog med sit publikum.

Læs mere om filmen: http://www.climaterefugees.com/


Om kunstværket:

It’s not about ”if”. It’s about ”when”

Bekvemmelighed og livskvalitet i plastic møder desperation og overlevelseskamp. Kilowatt-vis af ekstravagance strømmer ud til os gennem robotstøvsugeren, mikroovnen og den evigt tændte computer. En anden ting, der også snarligt strømmer imod os, hvis vi fortsætter som hidtil, er de millioner af mennesker fra den tredje verden, der mærker den direkte konsekvens af vores ressourcerov i nemhedens navn. Mennesker, der i dette øjeblik mister deres hjem og levevis til to ekstra grader på temperaturskalaen med medfølgende oversvømmelser, tørke og uvejr. Deres afgrøder, dyrebestand og hjem forsvinder støt i fjerngourmet-oplevelsens, tørretumblerens og dieselbilens favør. Hvad gør vi, når de banker på vores dør og stiller os til ansvar? Når de ingen andre steder har at gå hen? Er vi klar til at møde og huse de millioner mennesker, hvis levevis vi netop nu er i færd med at ændre drastisk.

It’s not about ”if”. It’s about ”when” sætter spørgsmålstegn ved det vestlige menneskes fundamentale grundholdning om ubestridt ret til ressourcerne på vores lille planet. I forgrunden står to mennesker som dukker uden retningssans, personlighed eller vilje. De er blevet umyndig- og umenneskeliggjort og kan kun afvente det næste træk i det store politiske spil, de nu ufrivilligt er blevet en del af. Sammen med millioner andre ofre for den globale opvarmning er de blevet til en sagsakt, ingen vil have på bordet. Når deres levegrundlag er væk, må de søge mod andre lande. Men hvilke lande vil huse dem? Hvem vil tage ansvaret, når regningen skal betales, for et liv i overdådighed? Pigtråd skiller de to fra en verden i luksus, de måske aldrig kommer til at kende, men som alligevel har fjernet deres fodfæste lige så stille.






Rahbek RSS feed

STAY TUNED ON RECENT WORKS AND PROJECTS FROM RAHBEK
Please submit this RSS feed to your mail and you will be the first to know. Thanks, Rahbek. RSS feed




Unsubscribe this newsletter











Rahbek • Strandstraede 11 • DK-3550 Slangerup • DENMARK

Tel. +45 21 63 42 43 • CVR: 20 64 12 90


Instagram

Copyright © www.rahbaek.com - All Rights Reserved.

SEO CMS system & web Content Management System by Media2 A/S.