Mød Os også her:top
Please enter your username and password:
Forgot your password?

Rahbek nominated for Grant from the Danish Foreign Ministry

18. september 2009Does this mail look weird, click here!
Newsletter | 18 September 2009


Rahbek nominated for Grant from the Danish Foreign Ministry
International prospects outline the character of future artwork

The Danish Foreign Ministry has provided Rahbek the foundation for a more international working approach. The Ministry has recently awarded a grant that provides the opportunity to take a crucial step across the Danish border. The grant makes it easier to procure the artwork on international grounds – part of it, for instance, is provision of consultancy support from an expert in this specific field. The grant is at first used with the intention of getting in touch with the aesthetic nerve of connoisseurs in Sweden, yet it also expands opportunities in other geographic regions. Besides acknowledging the previous work of Rahbek, the Danish Foreign Ministry thereby also ensures more working space for upcoming artistic expressions.


Please feel free to comment on this

Rahbek indstillet til legat fra Udenrigsministeriet
Kunstneren sætter nu en mere international vinkel på værkerne

Det Danske Udenrigsministerium har netop givet Rahbek et eklatant skulderklap og en særligt støttende håndsrækning til at tage et afgørende skridt over den danske grænse. Kunstneren er blevet tildelt et legat, der skal assistere et mere internationalt arbejde i fremtiden. Legatet gør det lettere at få navnet Rahbek på udenlandske læber og ikke mindst ind i hjemmene hos udenlandske kunstsamlere. Legatet skal i første omgang bruges til at få føling med den æstetiske nerve hos kunstkendere i Sverige, men det åbner også døre i andre geografiske retninger. Ud over den blåstempling Udenrigsministeriet har givet det hidtidige arbejde, er der dermed også sørget for større frirum til fremtidige kunstneriske udtryk.
Recent work


New Age Movement

Name: New Age Movement /
Size: 200 x 200 x 5 cm
Not for sale. Sold to private collector.


New Age Movement
Conformity cracks and the unidirectional is on erratic course. Universally fixed standards in regards to identity, being and personality dissolve. Relief spreads throughout society and smiles emerge as ties loosen. The previously silent independence can again be heard. New Age Movement illustrates an encouraging tendency, which is now spreading among us. A mutual acceptance that we ought to cherish our uniqueness and right to be different. It is an antipole to the 80’ies and 90’ies idea that certain types of people have certain types of jobs, certain types of friends, using a certain types of clothes. This simplistic way of thinking has finally come to an end.

The image depicts a floating figure. A person freed of space, time and place. On the canvas around him is plenty of room to stand out. Sky, sea and earth go into one, and a liberating independence is felt in the atmosphere. The former insistent idealistic idea that everything is ought to be categorized in both professional and private life disappears. The expectation that he must fit into a larger puzzle is gone. He is free.Please feel free to comment this work of art
New Age Movement
Konformiteten krakelerer og ensrettetheden er på slingrekurs. Den hidtidige rækkeopdeling af identitet, væren og personlighed er i opløsning. En befrielse siver nu op gennem samfundet og slipset og smilene løsnes i takt med, at den hidtidige tavse selvstændighed får ørenlyd.
New Age Movement illustrerer en opmuntrende tendens, der har bredt sig omkring os. En fælles accept af at vi bør værne om det unikke i os selv og er forbeholdt retten til forskellighed. Det er en modpol til 80’erne og 90’ernes holdning om at der er bestemte typer menneske, på bestemte typer arbejdspladser, med bestemte typer venner, i en bestemt type tøj. Den slags kasse-tænkning er endelig ved at blive brudt.

Billedet forestiller en svævende skikkelse. En person frigjort af rum, tid og sted. Pladsen til at skille sig ud er det eneste der fylder lærredet omkring ham. Himmel, hav og jord går ud i et, og atmosfæren emmer af befriende selvstændighed. Den tidligere insisterende idealisme om at det meste bør kategoriseres både i arbejdsliv og privatliv forsvinder. Der er ikke længere en forventning om at han skal passe ind i et større puslespil. Han er fri.

Rahbek RSS feed

STAY TUNED ON RECENT WORKS AND PROJECTS FROM RAHBEK
Please submit this RSS feed to your mail and you will be the first to know. Thanks, Rahbek. RSS feed
Unsubscribe this newsletterRahbek • Strandstraede 11 • DK-3550 Slangerup • DENMARK

Tel. +45 21 63 42 43 • CVR: 20 64 12 90


Instagram

Copyright © www.rahbaek.com - All Rights Reserved.

SEO CMS system & web Content Management System by Media2 A/S.